Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale cateringazafran.ro

Această pagină are rolul de a te informa cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului www.cateringazafran.ro

Avem grijă să procesăm datele tale personale în conformitate cu prevederile legislative privind protecția datelor personale din România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

SCOPUL ȘI MOTIVUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Toate datele tale personale vor fi folosite de cateringazafran.ro exclusiv în scopul declarat al acestui site: Meniu Fast Food. Informațiile din formularul de contact vor fi folosite pentru a trimite confirmarea comenzilor. S.C. Catering Azafran S.R.L., operator al site-ului cateringazafran.ro, nu va face publice și nu va vinde bazele de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal ale clienților săi.
Folosim datele personale pe care le colectăm de la tine atunci când vizitezi site-ul nostru de internet, www.cateringazafran.ro, pentru a monitoriza traficul și pentru a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor asupra interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.

DEZVĂLUIREA DATELOR PERSONALE

cateringazafran.ro nu va face publice și nu va vinde bazele de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal ale clienților săi. Datele personale vor putea fi, însă, transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

DURATA PROCESULUI

cateringazafran.ro poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele tale numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile. În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 5 ani de la colectarea acestora.

DREPTURILE TALE

Dreptul de acces: înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la rectificare: se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul de a șterge: înseamnă că ai dreptul de a solicita să iți ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; îți retragi consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

Dreptul de a obiecta: îți permite să te opui prelucrării în continuare a datelor personale în condițiile și limitele stabilite de lege.

Suntem bucuroși să te asigurăm de exercitarea acestor drepturi. Poți să îți exerciți drepturile menționate mai sus depunând o solicitare prin email la: contact@cateringazafran.ro sau în scris la S.C. Catering Azafran S.R.L., str. Republicii, nr. 30, bl. 15E, sc. A, et. 1, ap. 4, Câmpina.